Biologi

Planteriget er et særskilt rige af levende organismer. Planter er afhængige af at få deres energi gennem fotosyntese som de laver med deres grønkorn. Desuden har de en cellevæg som supplement til cellemembranen og de flytter sig ikke når de først har sat rødder. Helt overordnet er der fem riger af livsformer: protister (herunder alger), svampe, dyr, planter og hele to bakterie-riger.

Biologiartiklerne giver et indblik i de mekanismer som hjælper planterne til at forsvare sig. For hvordan forsvarer man sig for eksempel fra en kæmpe ko som kommer for at æde én, når man ikke kan flytte sig ud af flækken eller gribe et våben at slå fra sig med?

Desuden kan du læse om hvordan vi kan bruge planternes forsvarsstoffer til vores fordel, og hvorfor man skal være påpasselig med at gå ud i naturen og plukke hvad som helst for at komme det i salaten.

Bonusinfo: Bio betyder ”liv”, logi betyder ”læren om”. Biologi er altså læren om liv. Alt levende har nogle fælles træk, for eksempel DNA, celler og et stofskifte.

Læs artiklerne her om: