Om projektet

Tak

En stor tak til alle de forskere på SCIENCE, kolleger i SCIENCE ledelse og Kommunikation, studentermedarbejdere i Cirkus Naturligvis, fonde og samarbejdspartnere der har været med til at få dette materiale i vej.

En særlig tak til Camilla Knudsen Baden og Nanna Heinz for løbende sparring, ideudvikling, interviews, korrektur og generelt et kæmpe engagement.

Tak til Mona Bjørn for god og værdifuld sparring i forbindelse med kortspillet Grøn gift

Også en stor tak til Lektor Emeritus Per Mølgaard for gode råd og vejledning, og ikke mindst for at have skrive bogen Giftige planter, som har været et vigtigt opslagsværk i udviklingen af materialet.

Baggrund

Som en del af indsatsen omkring Cirkus Naturligvis er det planen at levere et digitalt undervisningstema hvert år i de fem år, fra 2017-2021, Novo Nordisk Fondens bevilling løber. Intentionen er at tage et tidsvarende og relevant tema op, og formidle det på en måde der indbyder til fordybelse og praktisk eksperimentelt arbejde på den enkelte skole. Cirkus Naturligvis indsats ude på skolerne har en geografisk og kapacitetsmæssig begrænsning. Det vil digitale læremidler i nogen grad kunne kompensere for.

Cirkus Naturligvis er et løbende program der er bygget op omkring en målrettet formidlings- og undervisningsindsats til grundskolens naturfag ude på skolerne fra Københavns Universitet.

Indhold

Giftige planter handler om planternes rolle i vores liv, samfund og økosystem. Her vil du blive introduceret til planters egenskaber som både kan være dødeligt giftige, og samtidigt helbredende. Her finder du historier om gamle dage og kloge koners urtemedicin. Du finder også historier om moderne forskning og bioteknologi, der vil afdække planternes dybeste hemmeligheder.

På denne side finder I korte artikler, interviews med forskere og forslag til undersøgelser og eksperimenter du kan give dig i kast med. Hele temaet om de giftige planter går på tværs af naturfagene, og det betyder at det er muligt at benytte det som inspiration til den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Formål og målsætning

Formålet med materialet er at skabe opmærksomhed omkring et fagligt emne der kan benyttes af grundskolens ældste elever, som afsæt for projektarbejde på tværs af naturfagene. Det kan eventuelt fungere som inspiration til et projekt der kan benyttes til den fællesfaglige naturfagsprøve til 9. klasses afgangsprøve.

Målsætningen er at bringe planterne i spil, både i biologisk, kemisk, geografisk og klima/økosystemisk kontekst. Samtidig er der lagt vægt på en anvendelsesorienteret naturfaglig kontekst. Således kan tilgangen til temaet opleves flerfaglig og uden synlige skel mellem de forskellige særfaglige kompetencer der bringes i spil fra biologi, fysik/kemi og geografi. I det omfang eleverne har adgang til faget madkundskab i de ældste klasser vil det også give mening at inddrage dette i forbindelse med de vaniljesensoriske øvelser, inklusiv faglokalet.

Målgruppe

Vi har valgt at målrette materialet, opgaver og forsøg til de ældste elever i grundskolen. Optimalt er det 8. og 9. klasse, og i nogen grad også 7. klasse der vil kunne benytte materialet.

Samarbejdspartnere og finansiering

Materialet er blevet udviklet af SCIENCE Skoletjeneste og Cirkus Naturligvis på Københavns Universitet. Dette er sket i samarbejde med forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, særligt Syntesebiologi-gruppen, Institut for Fødevarevidenskab og medarbejdere fra SCIENCE Ledelse og Kommunikation.

Animationsfilmen er produceret af Madeclear og manus er skrevet af medarbejdere i Cirkus Naturligvis og SCIENCE Ledelse og Kommunikation.

Giftige Planter er udviklet og produceret med midler fra Novo Nordisk Fonden og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Torben Ingerslev Roug
Leder af SCIENCE skoletjeneste og Cirkus Naturligvis